uvod kresba

V úterý 27.9. vyrazíme s dětmi do lesa na sběr přírodnin.

Ve třídách si z nich pak vyrobíme skřítka podzimníčka.

Děti budou mít vhodné oblečení a obuv dle počasí.

 

 

Ve čtvrtek 15. 9. 2022 v 15 hodin, se v naší mateřské škole budou konat třídní schůzky.

 

Prosíme o účast všech rodičů dětí z naší MŠ.

 

Děkujeme

V úterý 13. 9. k nám do školky přijede divdlo Letadlo s pohádkou Podzim.

Mateřská škola Březová je v létě uzvřena od 7. 7. - 19. 8. 2022.

V úterý 28.6. vás všechn zveme na slavnostní louční se školním rokem a pasování předškoláků.

Ve čtvrtek 9.6. k nám do školky přijede divadlo s pohádkou Jak létu zpívaly noty.

Vstupné zdarma.

V pondělí 6.6.2022 pojedeme s dětmi do Botanické zahrady v Bečově.

Čeká nás zajímavý program se spoustou ukázek.

Zbyde čas i na hry a samozřejmě na občerstvení.

Děti s sebou nic nepotřebují, jen jim dejte vhodné oblečení a obuv.

Odjezd od školky v 8:00 a předpokládaný příjezd ve 14:30 (v době odjezdu z Bečova, dáme vědět na společný Whats App)

Na Den dětí vyrazíme do volnočasového areálu Rolava.

Oblečte děti dle počasí, popřípadě namažte opalovacím krémem a nastříkejte sprejem proti klíšťatům.

S sebou si děti nic neberou.

Občerstvení je zařízeno.

Odjezd od školky v 8:00, příjezd okolo 14:30.

Sraz na Rolavě v 9:00, vyzvednutí dětí tamtéž ve 14:00.

 

Ve čtvrtek 26.5. pojedeme s dětmi do Stanovického hipocentra.

Děti se projedou na ponících a seznámí se s dalšími zvířaty.

S sebou můžete dětem přibalit mrkev nebo jablíčko pro koníky.

Odjezd od školky v 8:00, příjezd před obědem.

Sken2022052015.pdf 

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2022 v mateřské škole Březová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

 

Přidělené registrační číslo       Výsledek řízení

                 1/2022                            Nepřijat(a)

                 2/2022                            Přijat(a)

                 3/2022                            Přijat(a)

                 4/2022                            Přijat(a)

                 5/2022                            Přijat(a)

                 6/2022                            Přijat(a)

                 7/2022                            Přijat(a)

                 8/2022                            Nepřijat(a)

                 9/2022                            Nepřijat(a)

                10/2022                           Přijat(a)

                11/2022                           Nepřijat(a)

                12/2022                           Přijat(a)

                13/2022                           Nepřijat(a)

                14/2022                           Nepřijat(a)

V pátek 29.4. mohou děti do školky přijít v kostýmu.

Dopoledne nás čekají čarodějnické soutěže, úkoly a výroba čarodějnic.

Těšíme se.

V pátek 13.5. bude naše mateřská škola z ůvodu přerušení dodávky elektřiny po celý den uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

V pátek 22. 4. se zúčastníme projektu Ukliďme Česko. Společně se Základní školou Moudrá sova vyrazíme sbírat odpadky do naší obce.

Pytle a rukavice jsou zajištěny.

Dne 12.4. k nám do školky zavítá divadlo Kvítek Vítek s pohákou - Kterak potůček Káču až k nebi dovedl.

Vstupné je zdarma.

Dne 5. 5. 2022 proběhne zápis do naší mateřské školy.

Zápis se bude konat v budově MŠ od 10 - 15 hodin.

S sebou doneste občanský průkaz a vyplněnou přihlášku.

 

Přijímání dětí ke vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Základní kritéria zápisu pro přijímání dětí ke vzdělávání v tomto roce:

 

Spádová obec: Březová

1. priorita: Dítě ve věku 5 - 7 let, které dosáhne 5 let nejpozději dne 31. 8. 2022. Datum narození dítěte do 31. 8. 2016.

2. priorita: Dítě ve věku 4 – 5 let, které dosáhne 4 let nejpozději dne 31. 8. 2022. Datum narození dítěte od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

3. priorita: Dítě ve věku 3 – 4 roky, které dosáhne 3 let nejpozději dne 31. 8. 2022. Datum narození dítěte od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

4. priorita: Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 12. 2022. Datum narození dítěte od 1. 9. 2019 – 31. 12. 2019 

 

Nespádové obce

5. priorita: Dítě, jehož bydliště je jiné než ve spádové oblasti. Při určení pořadí dětí se postupuje analogicky s výše uvedenými kritérii 1–4.

 

Zápis pro děti - cizince s dočasnou ochranou (Ukrajina) 

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zvláštního zápisu dne 8. 6. 2022 od 10 do 15 hodin na ředitelství v budově MŠ Březová, Staromlýnská 34, 36001.

Для дітей, що народилися з 1.9.2016 р. по 31.8.2019 р. з українським громадянством, які прибувають до ЧР у зв’язку зі збройним конфліктом, крайній термін зарахування до дитячого садка на 2022/23 навчальний рік встановлено 8. 6. 2022 р. 10,00 -15,00 -  MŠ Březová, Staromlýnská 34, 36001.

Vyhlášení dvou termínů zápisů vychází ze zákona LEX Ukrajina č. 67/2022 Sb. ze dne 21.3.2022 pro oblast regionálního školství.

Přihláška ke stažení zde: http://msbrezovaukv.cz/pro-rodice/dokumenty-ze-skoly

Vážení zákonní zástupci, přestože je naše škola apolitické zařízení, jehož hlavním úkolem je vzdělávání a péče o děti. Rozhodli jsme se my, zaměstnanci školy, ve spolupráci s Farní charitou v Karlových Varech uspořádat sbírku pro děti zasažené válečným konfliktem na Ukrajině.

Vážení, pokud byste se k této naší pomoci ohroženým dětem chtěli připojit, tak sbíráme tyto potřeby pro děti:

  • Pleny všech velikostí

  • Vlhčené ubrousky

  • Hygienické potřeby – mýdla, krémy

  • Dětské oblečení

  • Drobné hračky

  • Malé balíčky potravin – kaše, sušenky

Sbírka potřeb pro děti probíhá v kancelářích školy ve dnech 3. a 4. března 2022.

Bc. Petr Štaif, DiS., ŘŠ

V pátek 11.3. s děti vyrazíme do Sférického kina.

Věříme, že si tento neobvyklý zážitek spolu moc užijeme.

Ve čtvrtek 3.3. k nám do školky přijede divadlo Kvítek Vítek s pohádkou Jak čmeláček vítal jaro.

Vstupné zdarma.

V úterý 1.3. budeme ve školce slavit karneval. 

Děti mohou přijít v maskách.

Užijeme si spoustu legrace, soutěží, dobrot a závěrečnou diskotéku.

Moc se těšíme. 

Vážení zákonní zástupci,
dnes jsem obdržel od zákonného zástupce dítěte docházejícího do třídy berušek informaci o výsledku pozitivního PCR testu dítěte na přítomnost viru COVID-19. Dítě bylo pozitivně testováno včera (výsledky testů chodí cca o 24h zpožděné). Pozitivně testované dítě bylo ve třídě přítomno po oba dny, tj. 31.1. i 1.2. Podle současných opatření a po konzultaci s pracovníky Krajské hygienické stanice KV budou dnes předány KHS rizikové kontakty, tj. všechny děti, se kterými přišlo pozitivně testované dítě do styku v pondělí a úterý budou z nařízení KHS v karanténě po dobu 5ti dnů. Je nám líto, že jsme prakticky den po otevření školy zase tam, kde jsme byli před týdnem, ale tato situace je aktuálně prakticky na většině škol v ČR.

Při karanténním opatření nařízeném KHS má zákonný zástupce dítěte nárok na vystavení OČR. Pokud Vám nedorazí potvrzení od KHS s oznámením o OČR, obraťte se prosím s žádostí na svého dětského lékaře, kde je dítě registrováno.

Třída krtečků tímto opatřením dotčena není.

Děkuji za pochopení

Bc. Petr Štaif, DiS., ŘŠ

V úterý 8.2. k nám do školky přijede divadlo Kvítek Vítek s pohádkou Jak se meteor notám naučil.

Vážení zákonní zástupci dětí,
oznamuji vám, že jsem dnes bohužel obdržel informaci o nařízené karanténě dalšího ped. pracovníka školy a z důvodu nedostupnosti pracovníků v přímé péči, již nejsem schopen zabezpečit provozně chod školy do konce tohoto týdne.

V současné situaci počtu udělených karantén a izolací, nemohu provoz zajistit ani externími pracovníky, neboť i ostatní školy se potýkají s problémy zajištění vlastních provozů. Oznamuji vám tedy, že jsem z výše uvedených důvodů a po dohodě se zřizovatelem školy rozhodl o omezení provozu školy ve smyslu docházky dětí a to do 30.1.2022. O dalším vývoji situace a návratu pracovníků z izolace či nařízené karantény vás budu včas informovat.

Děkuji všem za pochopení a vstřícnost projevenou v dnešním dni.

Ve středu 8.12 k nám do školky přiletí divadlo Letadlo s pohádkou - Vánočka.

Vstupné bude hrazeno ze sponzorského daru.