Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024, 2025

 

Mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

 

Střednědobý výhled rozpočtu

rok 2024 v tis. Kč

rok 2025 v tis. Kč

Výnosy z dotace od kraje

3 720

3 800

Provozní příspěvek od zřizovatele

840

880

Ostatní výnosy (RF, vl. zdroje)

300

350

Náklady celkem

4 860

5 030

 

V Březové dne : 16.06.2023

Hedvika Divković – ředitelka příspěvkové organizace v.r.

Jiřina Němcová – hlavní účetní, správce rozpočtu v. r.