Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů:

Mateřská škola Březová, okres Karlovy vary, přísp.organizace

Kontakty na správce:

Hedvika Divković, 353223656

Jako správce mateřská škola jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole. Vyřizujeme Vaše žádosti např. o opravu, výmaz o Vašich osobních údajích, poskytujeme Vám informace o tom,jak a proč s Vašimi údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec, pro naši školu : Mgr. Hoyerová , telefon 725935082. Na pověřence se také můžete obracet s dotazy, podněty a požadavky, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných  v rámci některé agendy v mateřské škole.Ten je odborně vyhodnotí,předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně Vám poskytne základní informace a konzultaci.Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů,námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách zpracováváme:

Velkou část údajů o žácích a jejich zákonných zástupcích zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy /školský zákon, zákony o zdravotním a sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a další/. V kombinaci se smlouvami zpracováváme také údaje potřebné pro školní stravování, školní výlety a další podobné agendy. S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci školy. Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Dokumenty ke stažení:

Adresa:

Mateřská škola Březová,okres Karlovy Vary,přísp.org.

Staromlýnská 34, 36001 Březová

Kontakt:

e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon:

353223656

Zřizovatel:

Obec Březová, Hamerská 38, 36001 Březová