uvod kresba

Věcné podmínky
Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové uspořádání, aby bylo vyhovující pro nejrůznější skupinové i individuální činnosti dětí.

Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, hygienické zařízení a vybavení pro odpočinek je v souladu s antropometrickými požadavky, odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadné a bezpečné, estetického vzhledu.

Vybavení je průběžně obnovováno a doplňováno. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát. Vybavení hračkami, materiály, pomůckami a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně obnovováno. Děti se svými pracemi podílejí na úpravě a výzdobě prostředí.

Na budovu bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena jak staršími tak novými dřevěnými konstrukcemi, dvěma pískovišti. Nově byl zřízen kout s ohništěm.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů /teplota, vlhkost vzduchu, osvětlení, hlučnost, alergizující rostliny apod./

Životospráva
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. /viz. Metodický pokyn ministerstva na dodržování spotřebního koše/ Jídelníček je pestrý, bohatý na ovoce a zeleninu. Je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají dostatek tekutin - samoobslužný systém pitného režimu.
Děti nejsou nuceny do jídla. Je dodržován 3.hodinový interval mezi přesnídávkou, obědem a svačinou.

Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je však natolik flexibilní,aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám  a aktuální situaci.

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku. Činnosti jsou přizpůsobovány okamžité kvalitě ovzduší. Dostatek volného pohybu mají děti i v interiéru mateřské školy. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

Pedagogové  i provozní zaměstnanci se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.