uvod kresba

Budova mateřské školy odpovídá požadavkům předškolního zařízení. 

Využívána jsou obě podlaží.Zřizovatelem je Obecní úřad Březová.

Mateřská škola je dvoutřídní, s kapacitou 40 dětí. Skladba tříd je heterogenní: 1.třída U berušek, 2.třída U krtečků.
    
Suterén-v prostorách je umístěna plynová kotelna, prádelna, kuchyň, sklady potravin, šatna provozních zaměstnanců a kancelář kuchařky.

První podlaží - třída U berušek, herna, umývárna, WC, šatna dětí.

Mezipatro - kancelář vedoucí školní jídelny, kancelář ředitelky.

Druhé podlaží - třída U krtečků, ložnice, umývárna, WC, sborovna a kabinet s pomůckami a materiálem.

Poloha budovy se nachází v klidné části obce v blízkosti lesa, v malebné přírodě, která vybízí k tématickému zaměření ŠVP.

Přilehlá rozsáhlá zahrada, jejíž dominantou je velká lípa - symbol státu, je nedílnou součástí mateřské školy.

Výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který ustanovuje elementární vzdělanostní základ a představuje zásadní východisko pro tvorbu školního vzdělávacího programu a jeho uskutečňování.
 

Program naší mateřské školy vychází z věcného prostředí a specifických podmínek školy, využívá projekt „Barevné kamínky“. ŠVP s názvem „ Špalíček poznání “ tvoří 10 integrovaných bloků, které jsou účinně propojeny, navzájem se ovlivňují , fungují jako celek..