uvod kresba

Vzhledem k časové změně stravování dětí, prosíme, aby si rodiče po obědě vyzvedávali ve 12:30 hodin.

 

S platností od 1.4.2021 se mění časový harmonogram stravování dětí:

Svačina    9:00 - 9:30 hodin

Oběd       12:00 - 12:30 hodin

Svačina   14:00 - 14:30 hodin

Od pondělí 12.4.2021 bude naše mateřská škola opět otevřena, ale pouze pro PŘEDŠKOLÁKY.

Testování dětí bude probíhat 2x týdně pomocí antigenního testu, který budou provádět rodiče přímo v budově školy.

V prípadě pozitivního výsledku testu, nesmí žádné dítě, které bylo v posledních 2 dnech s Covid pozitivním dítětem v kontaktu navštěvovat 14 dní školské zařízení, pokud nedoloží RT-PCR s negativním výsledkem. 

Děti při pobytu v MŠ nemusí mít respirátor ani{ roušku.

Další informace doplníme během tohoto týdne.

 

 

Zápis do naší mateřské školy proběhne on-line v termínu: 1. - 5. května 2021

Uchazeči si vytisknou a vyplní formulář (viz.příloha) a odešlou elektronicky na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nebo na adresu školky: Staromlýnská 34, Karlovy Vary - Březová, 360 01.

Pokud bude přítomnost zákonných zástupců ve škole umožněna, přinesou vyplněnou přihlášku osobně dne 5.května 2021 od 10 - 15 hodin.

S sebou si přinesou vyplněnou přihlášku, občanský průkaz, rodný list dítěte.

Přihlášku na jdete v sekci - Fotogalerie

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI MOHOU ZÁJEMNCI NOSIT PŘIHLÁŠKY OSOBNĚ OD 3.-5. KVĚTNA (od 10 - 15 hodin)

Od pondělí 1. března je dle nařízení vlády naše škola uzavřena až do odvolání.

Všem přejeme hodně zdraví a klidné dny. 

Z důvodu nařízené karantény se uzavření mateřské školy prodlužuje zatím do pátku 26. února (včetně).

O dalších změnách vás budeme informovat my nebo KHS. 

Děkujeme za pochopení. 

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Karlových Varech ze dne 21.2.2021 bude naše škola uzavřena prozatím ve dnech 22.2.2021 - 24.2.2021.

Pro tyto dny by děti, které školu v posledních dvou týdnech navštívily, měly zůstat v domácí karanténě.

Děkujeme za pochopení. 

Oznámení rodičům. 

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dle §123 ods. 2 a na doporučení České školní inspekce že dne 27. ledna 2021 není možné v našem zařízení poskytovat polodenní docházku. V našem školním zařízení není zřízena třída s polodenním provozem. Rušíme tedy od následujícího měsíce, tedy od 1. března 2021, polodenní školné. Všechny děti navštěvující naše školské zařízení budou hradit celodenní školné ve výši 500kč za měsíc.

Děkujeme za pochopení. 

Děti, které byly Covid pozitivní nebo byly s pozitivní osobou ve styku se musí při návratu do MŠ prokázat negativním testem.

Děkujeme za pochopení.

Povinností zákonných zástupců dětí je oznámit škole informaci, že dítě přišlo do styku s Covid pozitivní osobou. 

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu, se prodlužuje i zákaz vstupu třetí osoby (rodičů) do budovy MŠ. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Od  pondělí 11.1. je mateřská škola opět v plném provozu!

Oznamujeme, že divadelní představení "Betlém" - 2.12. 2020, se nekoná. Nepovoleno Krajskou hygienickou stanicí .

Přesto máme pro děti připraveno " mikulášské "překvapení.

Vážení rodiče,

informuji Vás o probíhající bezodkladné rozsáhlejší opravě vodovodního systému v mateřské škole. V době provozu budou ztížené podmínky -sekání, vrtání, bourání, tzn. hluk + prašnost. Podle potřeb budou děti operativně spojeny v jedné třídě. Žádáme rodiče, kteří mohou vyjít vstříc, aby si děti nechali doma. Opravy by měly trvat cca do 11. prosince 2020.

Předem Vám děkuji za pochopení.

Z.Řeháková

Vážení rodiče, na základě návrhu o zvýšení stravného, se kterým jste byli v září 2020 seznámeni a souhlasili s ním, dochází od 1.1.2020 k následující změně v částkách:

Současný : přesnídávka  7,00 Kč

                  oběd /polévka,hlavní jídlo/ 19,00 Kč

                  svačina odpol.  6,00 Kč

Nové po navýšení: přesnídávka  8,00Kč

                           oběd      22,00 Kč

                           svačina odpol. 7,00 Kč

Důvodem je nárůst cen. Naší povinností je dětem zajistit kvalitní stravu, která odpovídá požadavkům MZ, spotřebnímu koši a v neposlední řadě zdravému životnímu stylu.

Zuzana Řeháková

Od pondělí 16.11.bude v MŠ opět běžný provoz od 6:30 do16:00 hodin.

Ve středu 2.11. do naší MŠ přijede divadélko s představením ´Betlém´

Cena vstupného je 20kč.

Oznamuji rodičům, že Mateřská škola Březová obnovuje provoz od 2.11.2020 v omezeném provozním čase od 7.00 hodin do 15.30 hodin.

Alikvotní část úplaty za měsíc říjen 2020 : celodenní  240,--Kč

                                                                   polodenní  160,--Kč

Zuzana Řeháková

Oznamuji, že vzhledem k současné situaci ve spojitosti s COVID-19, je po projednání se zřizovatelem Mateřská škola Březová uzavřena prozatím do 1.11.2020. Aktuální informace budou sděleny.

Zuzana Řeháková

Vážení rodiče,

v současné chvíli Vám mohu sdělit jen to, že již poslední více jak týden před uzavírkou, jsme suplovali za pedagogické zaměstnance v PN. Nyní od 14.10.2020 nelze provoz vykrýt vůbec - nové PN a OČR. 

Po jednání se zřizovatelem sdělíme nové informace.

S pozdravem

Z.Řeháková

Mateřská škola bude po projednání se zřizovatelem od 14. října 2020 z provozních důvodů UZAVŘENA. Další informace Vám sdělíme následně.

Z.Řeháková

I tento podzim se můžete zapojit do sběru kaštanů, žaludů, bukvic a plodů lípy, které budou využity k výsevu stromů nebo krmení zvěře. Plody budou vykupovány v papírových pytlích, taškách nebo přepravkách v minimálním množství 5kg. (Nepoužívejte prosím igelitové sáčky a tašky). Vše můžete nosit do naší MŠ.

Do této akce vás zvou Lázeňské lesy Karlovy Vary

Ve čtvrtek 24.9. se děti budou fotit na společnou fotku.

Focení bude probíhat na zahradě školy mezi 10 - 11 hodinou.