uvod kresba

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu, se prodlužuje i zákaz vstupu třetí osoby (rodičů) do budovy MŠ. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Od  pondělí 11.1. je mateřská škola opět v plném provozu!

Oznamujeme, že divadelní představení "Betlém" - 2.12. 2020, se nekoná. Nepovoleno Krajskou hygienickou stanicí .

Přesto máme pro děti připraveno " mikulášské "překvapení.

Vážení rodiče,

informuji Vás o probíhající bezodkladné rozsáhlejší opravě vodovodního systému v mateřské škole. V době provozu budou ztížené podmínky -sekání, vrtání, bourání, tzn. hluk + prašnost. Podle potřeb budou děti operativně spojeny v jedné třídě. Žádáme rodiče, kteří mohou vyjít vstříc, aby si děti nechali doma. Opravy by měly trvat cca do 11. prosince 2020.

Předem Vám děkuji za pochopení.

Z.Řeháková

Vážení rodiče, na základě návrhu o zvýšení stravného, se kterým jste byli v září 2020 seznámeni a souhlasili s ním, dochází od 1.1.2020 k následující změně v částkách:

Současný : přesnídávka  7,00 Kč

                  oběd /polévka,hlavní jídlo/ 19,00 Kč

                  svačina odpol.  6,00 Kč

Nové po navýšení: přesnídávka  8,00Kč

                           oběd      22,00 Kč

                           svačina odpol. 7,00 Kč

Důvodem je nárůst cen. Naší povinností je dětem zajistit kvalitní stravu, která odpovídá požadavkům MZ, spotřebnímu koši a v neposlední řadě zdravému životnímu stylu.

Zuzana Řeháková

Od pondělí 16.11.bude v MŠ opět běžný provoz od 6:30 do16:00 hodin.

Ve středu 2.11. do naší MŠ přijede divadélko s představením ´Betlém´

Cena vstupného je 20kč.

Oznamuji rodičům, že Mateřská škola Březová obnovuje provoz od 2.11.2020 v omezeném provozním čase od 7.00 hodin do 15.30 hodin.

Alikvotní část úplaty za měsíc říjen 2020 : celodenní  240,--Kč

                                                                   polodenní  160,--Kč

Zuzana Řeháková

Oznamuji, že vzhledem k současné situaci ve spojitosti s COVID-19, je po projednání se zřizovatelem Mateřská škola Březová uzavřena prozatím do 1.11.2020. Aktuální informace budou sděleny.

Zuzana Řeháková

Vážení rodiče,

v současné chvíli Vám mohu sdělit jen to, že již poslední více jak týden před uzavírkou, jsme suplovali za pedagogické zaměstnance v PN. Nyní od 14.10.2020 nelze provoz vykrýt vůbec - nové PN a OČR. 

Po jednání se zřizovatelem sdělíme nové informace.

S pozdravem

Z.Řeháková

Mateřská škola bude po projednání se zřizovatelem od 14. října 2020 z provozních důvodů UZAVŘENA. Další informace Vám sdělíme následně.

Z.Řeháková

I tento podzim se můžete zapojit do sběru kaštanů, žaludů, bukvic a plodů lípy, které budou využity k výsevu stromů nebo krmení zvěře. Plody budou vykupovány v papírových pytlích, taškách nebo přepravkách v minimálním množství 5kg. (Nepoužívejte prosím igelitové sáčky a tašky). Vše můžete nosit do naší MŠ.

Do této akce vás zvou Lázeňské lesy Karlovy Vary

Ve čtvrtek 24.9. se děti budou fotit na společnou fotku.

Focení bude probíhat na zahradě školy mezi 10 - 11 hodinou.

23.9.2020 za dětmi do mateřské školy "přiletí" DIVADLO LETADLO s představením "V korunách stromů".

Vstupné zdarma - hrazeno ze sponzorského daru

Ve středu 9.9. v 15 hodin se budou konat třídní schůzky 2 třídy - U Krtečků. 

Těšíme se na vaši účast.

Při sebemenším příznaku virového či infekčního onemocnění u dítěte (jako je: zvýšená teplota, nemoci dýchacích cest, kašel, zánět spojivek, herpes, ekzém, střevní potíže,...) NEBUDE DÍTĚ DO MŠ PŘIJATO. Při zjištění potíží v průběhu pobytu v MŠ bude dítěti zamezen pohyb v zařízení (izolační místnost) a ihned kontaktován zákonný zástupce.

Od 1.9 je ve vnitřních prostorách mateřské školy povinné nošení roušky! V protorách školy se zdržujte pouze po dobu nezbytně nutnou. Do školy si děti nebudu nosit žádné hračky, výjimkou jsou plyšáci na odpočívání.