uvod kresba

Vážení zákonní zástupci dětí,
níže naleznete důvodovou zprávu k uzavření školy v období 19.10. až 25.10.2021.

 Zobrazit text vyjádření

Bc. Petr Štaif, DiS., ředitel školy

Ve čtvrtek 23.9. pojedeme s dětmi do Hipocentra Pája ve Stanovicích.

Děti s sebou můžou vzít mrkvičku, jablíčko,... pro koníky.

Dejte dětem vhodné sportovní oblečení, dle počasí.

Dne 16.9. u nás ve školce přivíáme divadlo Kvítek Vítek s pohádkou Jak poslední vlaštovička na jih málem odletěla.

Ve čtvrtek 16.9. v 15:30 hod. se budou konat třídní schůzky pro rodiče všech dětí.

Prosíme všechny o účast, dozvíte se vše o naší nové elektronické třídnici a další důležité informace a termíny.

Děkujeme

 

Vážení zákonní zástupci dětí,

dne 10.6.2021 se uskutečnila mimořádná informativní schůzka rodičů za účelem představení nového ředitele školy. Schůzky se zúčastnilo 23 zákonných zástupců a celý pedagogický sbor školy.

Níže uvádíme seznam bodů, které byly na schůzce řešeny:

 1. Rekapitulace současného stavu školy a počtu docházejících dětí
 2. Oznámení o změně ve vedení školy. Nově byl jmenován do funkce ředitele školy Bc. Petr Štaif, DiS. a to s účinností od 1.6.2021
 3. Ředitel školy v krátkosti představil pedagogický sbor školy a svou osobu.
 4. Ředitel školy představil zákonným zástupcům dětí aktuální plán zlepšení, který se sestává z:
 • zvýšení úvazku ped. pracovníků ve škole
 • zlepšení venkovního a vnitřního prostředí školy
 • plánu zavedení elektronické třídní knihy s možností omlouvání dětí, odhlašování stravy, sledování stavu úhrad poplatků školného a stravného a informační službou pro zákonné zástupce
 • plánu úpravy webové prezentace školy
 • plánu založit pro zákonné zástupce facebookový profil - informace a vizualizace života školy, činností dětí apod.
 • plánu založení rady rodičů od 1.9.2021
 • plánu vyššího zapojení zákonných zástupců do života školy (workshopy pro rodiče, společné akce s dětmi, návštěvy školy v rámci tematických dnů, spolupráce s rodiči na vylepšování prostředí školy, exkurze do zajímavých míst apod.)
 • plánu navázání spolupráce s odbornými pracovišti k pravidelnému očním a logopedickém screeningu dětí ve škole
 • plánu dalších aktivit školy pro děti (škola v přírodě, přespání v MŠ, saunování apod.)

Zákonné zástupce dále informovala pí. Němcová o provozních záležitostech školy do konce školního roku.

5. V období hlavních školních prázdnin mohou zákonní zástupci využít příměstských táborů pořádaných základní školou v obci Březová. Informace k příměstským táborům poskytne pí. Severová na tel.: 775 118 128. Termíny PT jsou následující: 12.7. - 16.7., 26.7. - 30.7., 2.8. - 6.8., 16.8. - 20.8.

6. Ředitel školy následně upozornil z. zástupce na plánovanou odstávku el. energie v obci v termínu 1.7.2021 od 7:00 do 16:00. Dalším zjišťování u distributora však došlo k zpřesnění informace publikované obcí, tedy že výpadek elektřiny MŠ nepostihne.

7. V dalším čase zákonní zástupci vznášeli na pedagogy školy dotazy a hlasovali k daným návrhům.

Výsledky hlasování (celkem hlasovalo 23 ZZ):

 • Zavedení elektronické třídní knihy: PRO 22 ZZ
 • Založení facebookové skupiny: PRO 0 ZZ
 • Založení rady rodičů školy: PRO 15 ZZ
 • Pořádání školy v přírodě: PRO 8 ZZ
 • Saunování: PRO 16 ZZ
 • Keramická dílnička: PRO 10 ZZ

 

Schůzka byla ukončena v 16:45

Dovolujeme si vás pozvat na schůzku rodičů, která se bude konat ve čtvrtek 10.6. v 15:30 hodin.

Prosíme vás o účast. 

Chtěli bychom vás seznámit se změnami v naší mateřské škole.

Děkujeme. 

Od 1.6. do naší školky nastupuje nový pan učitel a zároveň ředitel.

Dne 24.6. pojedeme s dětmi na výlet do Bečovské botanické zahrady

-prohlídka se vzdělávacím programem - "Z pohádky do pohádky"

Odjezd od MŠ v 8:00 hodin - Příjezd okolo 14:00 hodin

Svačina, oběd a pití bude zajištěno

Vybíráme 100kč (vstup a zmrzlina)

Děti budou potřebovat sportovní oděv a obuv, popřípadě pláštěnku

Prosím, nedávejte dětem batohy, vše potřebné budou mít na starost paní učitelky

Ve středu 26.5. k nám do školky přijede divadlo s pohádkou O prasátku Arturovi. 

Vstup zdarma. 

Mateřská škola bude uzavřena od 7.7.2021 - 13.8.2021

 

Dne 17.6. v 15:30 hodin se na školní zahradě bude konat Pasování předškoláků.

Společně s divadlem Ondřej se s našimi předškoláky rozloučíme a předáme jim dárek na památku.

Srdečně zveme všechny děti i rodiče.

 

V úterý 18.5. ka nám do školky přiletí divadlo LETADLO s pohádkou V korunách stromů - "O Létě" .

Vstupné je hrazeno ze sponzorského daru.

Od 26.4.2021 se naše školka opět otevírá pro děti všech věkových kategorií.

Již nebude potřeba provádět antigenní testy.

Těšíme se na vás.

Vzhledem k časové změně stravování dětí, prosíme, aby si rodiče po obědě vyzvedávali ve 12:30 hodin.

 

S platností od 1.4.2021 se mění časový harmonogram stravování dětí:

Svačina    9:00 - 9:30 hodin

Oběd       12:00 - 12:30 hodin

Svačina   14:00 - 14:30 hodin

Od pondělí 12.4.2021 bude naše mateřská škola opět otevřena, ale pouze pro PŘEDŠKOLÁKY.

Testování dětí bude probíhat 2x týdně pomocí antigenního testu, který budou provádět rodiče přímo v budově školy.

V prípadě pozitivního výsledku testu, nesmí žádné dítě, které bylo v posledních 2 dnech s Covid pozitivním dítětem v kontaktu navštěvovat 14 dní školské zařízení, pokud nedoloží RT-PCR s negativním výsledkem. 

Děti při pobytu v MŠ nemusí mít respirátor ani{ roušku.

Další informace doplníme během tohoto týdne.

 

 

Zápis do naší mateřské školy proběhne on-line v termínu: 1. - 5. května 2021

Uchazeči si vytisknou a vyplní formulář (viz.příloha) a odešlou elektronicky na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nebo na adresu školky: Staromlýnská 34, Karlovy Vary - Březová, 360 01.

Pokud bude přítomnost zákonných zástupců ve škole umožněna, přinesou vyplněnou přihlášku osobně dne 5.května 2021 od 10 - 15 hodin.

S sebou si přinesou vyplněnou přihlášku, občanský průkaz, rodný list dítěte.

Přihlášku na jdete v sekci - Fotogalerie

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI MOHOU ZÁJEMNCI NOSIT PŘIHLÁŠKY OSOBNĚ OD 3.-5. KVĚTNA (od 10 - 15 hodin)

Od pondělí 1. března je dle nařízení vlády naše škola uzavřena až do odvolání.

Všem přejeme hodně zdraví a klidné dny. 

Z důvodu nařízené karantény se uzavření mateřské školy prodlužuje zatím do pátku 26. února (včetně).

O dalších změnách vás budeme informovat my nebo KHS. 

Děkujeme za pochopení. 

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Karlových Varech ze dne 21.2.2021 bude naše škola uzavřena prozatím ve dnech 22.2.2021 - 24.2.2021.

Pro tyto dny by děti, které školu v posledních dvou týdnech navštívily, měly zůstat v domácí karanténě.

Děkujeme za pochopení. 

Oznámení rodičům. 

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dle §123 ods. 2 a na doporučení České školní inspekce že dne 27. ledna 2021 není možné v našem zařízení poskytovat polodenní docházku. V našem školním zařízení není zřízena třída s polodenním provozem. Rušíme tedy od následujícího měsíce, tedy od 1. března 2021, polodenní školné. Všechny děti navštěvující naše školské zařízení budou hradit celodenní školné ve výši 500kč za měsíc.

Děkujeme za pochopení. 

Děti, které byly Covid pozitivní nebo byly s pozitivní osobou ve styku se musí při návratu do MŠ prokázat negativním testem.

Děkujeme za pochopení.

Povinností zákonných zástupců dětí je oznámit škole informaci, že dítě přišlo do styku s Covid pozitivní osobou.