V úterý 29. 8. 2023 od 15:30 hodin se budou konat třídní schůzky pro rodiče nově nastpujících dětí.